DKC logo en leden in actie

DKC logy by:J.Elmont

Dow Kart Kampioenschap voor teams verreden in najaar en winter bij JPR Sint Niklaas A Cup JPR najaar/winter 2012/2013

Voor onze Dow Kart Club leden (en gast leden) wordt voor de 4e keer op de binnebaan bij JPR in Sint Niklaas een kart kampioenschap georganiseert voor teams.

De DKC Najaars competitie is een wederkerend evenement binnen onze club. Deze competitie zal gereden worden met ‘Huur karts’ op het circuit van JPR te SintNiklaas. Dit is het enige indoor race circuit in de omgeving wat aan de ‘hoge’ eisen van de DKC kan voldoen, en een goede baan lay-out en accommodatie heeft. Het leuke van een indoor circuit is dat weersomstandigheden geen directe invloed hebben op de uitslag van de race.

Huidige baan layout

Reglement

INHALEN (BLAUWE VLAG SITUATIE)

De deelnemer dient van de ideale lijn af te wijken wanneer een snellere rijder hem of haar wil passeren. De deelnemer dient aan de snellere rijder aan te geven aan welke zijde hij of zij ingehaald kan worden. Zoek hierbij altijd de buitenkant van een bocht. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een snellere deelnemer opgehouden word, kan het team worden bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van 10 seconden”. De Deelnemers krijgen ook “Blauw” Indien rijders met een of meerdere rondes achterstand hun ronde(n) proberen te un-lappen!

INHALEN

Bij inhalen is het volgende van kracht: Indien bij het naderen van een bocht de ingehaalde kart voor minimaal de helft (50% aan de binnenzijde) is gepasseerd, dient de bestuurder ervan vrije doorgang te verlenen aan de inhalende deelnemer. Indien dit niet het geval is, dient de inhalende deelnemer vrije doorgang/voorrang te verlenen aan de ingehaald wordende deelnemer. Aan de buitenzijde dient de inhalende persoon er volledig voorbij te zijn. Een verdedigende rijder mag gedurende een verdedigende actie één (1) maal van zijn of haar lijn afwijken. Doet men dit vaker dan zal dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 10 seconden”. Bij een juiste inhaalactie mag de ingehaalde persoon niet dusdanig insturen dat de inhalende geraakt wordt. Doet men dit toch dan kan dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 10 seconden”. Indien er tijdens het inhalen een ‘Aanvaring” komt tussen beide karts, door bv een verkeerde inschatting van de inhalende (proberen een gat te maken) en waarbij de ingehaalde dus opzettelijk nadeel wordt berokkend, wordt er verwacht dat u Uw plaats wederom terug geeft aan de benadeelde en wel binnen MAX 2 ronden. (De wedstrijdleiding laat u een “Zwart/Wit gekruiste vlag zien”. Geeft u geen gehoor dan volgt er onherroepelijk een “STOP EN GO PENALTY van 10 seconden”.

BOTSEN

Botsen, duwen en ander contact van opzettelijke aard tussen karts is verboden. Indien dit geconstateerd word door de wedstrijdleiding dan word dit bestraft met een waarschuwing of “STOP EN GO PENALTY van 10 seconden”.

OPHOUDEN/HINDEREN

Het ophouden en hinderen van deelnemers is verboden. Dit kan bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 30 seconden”. Een verdedigende rijder mag gedurende een verdedigende actie één (1) maal van zijn of haar lijn afwijken maar mag wel altijd de "Ideale Lijn" blijven volgen. (zie verder het punt: Inhalen.)

ONBEHOORLIJK/ONFATSOENLIJK GEDRAG

Onfatsoenlijk c.q. onbehoorlijk gedrag door deelnemers, aanhang dan wel begeleiders word niet getolereerd en kan diskwalificatie tot gevolg hebben

HET NIET UITVOEREN VAN DE DUMMY WISSEL.

Dit wordt bestraft met 1 (een) Ronde aftrek, op het totaal van de afgelegde ronde(s). Er wordt dan niet meer naar positie en/of tijdsverschillen gekeken. Wissel is pas NA 20 minuten wedstrijd toegestaan.

Wedstrijd duur

De wedstrijden duren één uur.

Startgrid

De startgrid voor de eerste race zal door loting bepaald worden, met als uitzondering dat de eerste drie van de voorjaar competitie (2012) met een ronde achterstand zullen vertrekken. Vanaf de tweede wedstrijd wordt de startgrid opgemaakt aan de hand van de uitslag van het klassement. Dit betekent dat de koplopers in het klassement, (Winnaar van een race krijgt één Ronde straf met een Maximum van twee) met x rondes achterstand kunnen of zullen vertrekken, en de laagst geklasseerde vooraan.

Karts

Karts worden door loting toegewezen aan de deelnemende Teams / rijders.

Minimum Gewicht

Minimum team Gewicht = 80 Kg Lood terplaatse aanwezig...

Verplichting rijders

Aan deze cup kunnen maximaal 18 Teams meedoen. Een team kan uit meerdere personen bestaan. Voor elk team is er één verplichte wissel, de wissel duurt ongeveer 30 Seconden. Teams die uit één enkele rijder bestaan moeten dus binnenkomen, uit hun kart stappen , een ½ rondje rond de kart lopen en aan de andere zijde weer instappen alvorens zij weer de baan op mogen. Er mag pas na 20 minuten wedstrijd gewisseld worden. (Dit om het direct wisselen na de start te voorkomen.)

Winnaar van een heat is het team welke de meeste ronden heeft gereden, dit volgens de uitdraai van de JPR computer.

De eerst geclassificeerde van een heat, krijgt de volgende heat een handicap van 1-ronde, met een maximum van twee. Dit is cumulatief waardoor dit zich gedurende de competitie opbouwt en als een molensteen aan uw kart hangt...

De competitie is een serie van 6 races.
De kampioen dient minimaal aan 5 races deel te nemen.

Na de wedstrijd kan men nog napraten in het cafetaria of direct naar huis gaan indien men op tijd thuis wil zijn.

Punten Telling en klassering.

 1. 1e plaats 13 punten
 2. 2e plaats 11 punten
 3. 3e plaats 10 punten
 4. 4e plaats 09 punten
 5. 5e plaats 08 punten
 6. 6e plaats 07 punten
 7. 7e plaats 06 punten
 8. 8e plaats 05 punten
 9. 9e plaats 04 punten
 10. 10e plaats 03 punten
 11. 11e plaats 02 punten
 12. 12e t/m 18e plaats 01 punt.

Van de zes wedstrijden tellen er 5 mee voor de klassering, het slechtste resultaat van alle gereden wedstrijden wordt geschrapt.
Er moet minimaal aan 5 wedstrijden worden deelgenomen om in aanmerking te komen voor de eindklassering.

Een team wat uit de wedstrijd gehaald word i.v.m. onsportief gedrag, opzettelijk botsen of een ander niet toelaatbaar gedrag vertoond wordt als laatste geklasseerd. Dit resultaat telt mee voor de eindklassering en mag NIET geschrapt worden.
Aanwijzingen van de raceorganisatie en baancommisarissen van JPR dienen ten alle tijden gevolgd te worden. De gebruikte vlaggen (zie hieronder) en gekleurde lampen die gebruikt worden bij JPR hebben uiteraard dezelfde mening en verplichting om op te volgen voor de rijders.

Waar kun je JPR vinden

Op de kaart hieronder staat "Europa Noord 31/z" omdat dat er iets dichter bij is. Google heeft een kleine afwijking.
Bij aanwijzer "A" op het kaartje moet men rechtsaf, maar dat staat duidelijk op grote borden aangegeven.


Grotere kaart weergeven

Vlaggen

Start vlag Belgische Driekleur: Start van de Race
Blauwe vlag Blauw Snellere rijder achter u, deze verplicht laten passeren. Na 2x de blauwe vlag te hebben genegeerd volgt automatisch de Zwart/witte driehoek met eventueel daarna de zwarte vlag!
Gele vlag Geel Gevaar op de baan, verminder uw snelheid, bij het passeren van deze vlag uw hand opsteken zodat achter op komende rijders dit ook zien. Inhalen is VERBODEN.
Rode vlag Rood Race onderbroken, Direct stoppen.
Zwarte vlag Zwart De piloot aan wie de zwarte vlag getoond wordt moet onmiddellijk naar de pits alwaar hij van de wedstrijdleiding te horen krijgt wat zijn straf zal zijn.
Zwart Wit driehoek vlag Wit/Zwart
Driehoek:
Wordt getoond aan de rijder welke een onsportief gedrag vertoont. Dit is dan tevens de LAATSTE waarschuwing voor de zwarte vlag.
Finish vlag Zwart/wit Geblokt: Einde race.

Racekledij

Overalls, regenkleding en helmen worden door de verhuurder ter beschikking gesteld. Echter indien u in bezit bent van eigen spullen (Helm, regenpak, overall etc) dan raad ik u aan om deze te gebruiken.

Een heel grote beker  Prijsuitreiking

Aansluitend aan de laatste wedstrijd vindt de huldiging plaats van de D.K.C. kart kampioen najaar competitie 2008. Dit zal plaatsvinden in het cafetaria.

Invullen  Inschrijving.

Inschrijven voor deelname aan de D.K.C. Najaars Cup via bijgevoegd inschrijfformulier.

Eén week voor de wedstrijd dient het benodigde inschrijvings geld in bezit te zijn van de organisatie.
We rekenen erop dat een ieder die inschrijft ook de gehele cup reeks meedoet, dit ivm met gemaakte afspraken en reserveringen.

Euroos  Kosten DKC Najaar Cup

Ondanks de inflatie en het alsmaar duurder wordende leven bedragen de kosten.

Disclaimer

Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade of letsel van deelnemers van evenementen georganiseerd door Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV