DKC

DKC logo by:J.Elmont

Verreden in MiddelburgZeeuws Indoor Kart Kampioenschap najaar/winter 2019/2020 reglement

Ten behoeve van het Z.I.K.K.

Georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM.

Hierbij ter voorkoming van hiaten door de overname van het reglement op deze webpagina hierbij ook het origineel zoals ontvangen van Indoor Karting Middelburg. In geval van twijfel geldt deze PDF dus!
De reglementen voor de ZIKK seizoen 2019 - 2020
Officiële reglementen! PDF icon

Deze web versie van het reglement is een zo goed mogelijke weergave van het officiële reglement. Aan deze webversie kunnen geen rechten ontleend worden!

Pagina index:

 1. Aanvang
 2. Kwalificatie
 3. Start race
 4. Wisselen van de rijder
 5. Long-Cut
 6. Sancties
 7. Inhalen(blauwe vlag situatie)
 8. Kapotte kart/Gele vlag situatie tijdens race
 9. Hoe te handelen bij defecte kart
 10. Inhalen
 11. Botsen
 12. Ophouden/hinderen
 13. Onbehoorlijk/Onfatsoenlijk gedrag
 14. Straffen
 15. Diskwalificatie
 16. Stop en Go penalty
 17. Waarschuwing
 18. Oranje Vlag
 19. Inrijden en Verlaten van de pitstraat
 20. Code rood(staken van de race)
 21. Finish
 22. Protesten
 23. Uitsluiting van verdere deelname
 24. Puntentelling
 25. Invalregel
 26. Rijders
 27. Gewicht
 28. Erestraf
 29. Headsets
 30. Poule indeling
 31. Beschermende Kleding
 32. Deelname eisen
 33. Vlaggen

Note:
Tekst in rood is nieuw in reglementen t.o.v. vorig jaar.
Tekst met grijze achtergrond is in dit seizoen verwijderd of vervangen t.o.v. vorig seizoen.

1. AANVANG

- Tussen 19:10 uur en 19:20 uur dient de betaling/het aanmelden verricht te zijn.
Volgorde van kwalificeren en eventueel kwalificatie kart geschiedt middels loting, evenals de te rijden kart in het eerste half uur. Teams die te laat zijn voor de loting zullen respectievelijk achteraan starten.

2. KWALIFICATIE Top

- Om 19:30 uur begint de kwalificatie.
- Minimaal drie(3) ingeschreven rijders zijn verplicht minimaal drie (3) en maximaal vier (4) keer te kwalificeren en zijn verplicht de desbetreffende race te starten.
Voor aanvang van de race ontvangen wij graag op papier wie er kwalificeert.
Een vaste invaller mag alleen kwalificeren met goedkeuring van de wedstrijdleiding.
De finale dertiende(13e) race is ieder team vrij om een ingeschreven rijder kwalificatie te laten rijden.
- Kwalificatie vorm 1: Hot Lap kwalificatie. Iedere rijder zet twee (2) doorkomsten neer in de van tevoren gelote kart (doorrijden tot de finishvlag gezwaaid is). Ieder team zet één (1) rijder in en deze dient de race te starten. Eerste (1e) stint is in dezelfde kart als de kwalificatie kart.
- Kwalificatie vorm 2: Afvalkwalificatie. De kwalificatie bestaat uit drie (3) sessies van drie (3) minuten. Elke sessie vallen er 4 teams van, daarna 3 en de laatste 3 strijden voor de Pole. Per sessie dient elk team een nieuwe rijder een kwalificatieronde neer te zetten , de laatste rijder dient de race te starten en start in dezelfde kart als de kwalificatie kart.
- Kwalificatie vorm 3: Hot Lap kwalificatie. Iedere rijder zet twee (2) doorkomsten neer in een zelfde kwalificatiekart. De rijder met de snelste tijd zal de race vanaf positie 1 vertrekken in zijn gelote kart.
- Kwalificatie vorm 4: 2 rijders zetten een Hot lap ronde, en het gemiddelde van de 2 tijden bepaald je startpositie voor de race. 1 rijder start in het van tevoren gelote kart, deze persoon staat dan op als kwalificeerder.
- Bij alle kwalificaties dient de rijder op minimaal gewicht van vijfentachtig(85) KG te rijden.
- Iedere eerste rijder neemt plaats in de kart die aanvankelijk geloot is. Dit is geldend voor alle kwalificatievormen.
- Bij de kwalificatie mag zich, naast diegenen die gaan kwalificeren, één (1) begeleider in het midden bevinden om te helpen met gewicht/ de opzetpedalen.

3. START RACE Top

- Om 20:00 uur aanvang rollende start; alle rijders rijden twee (2) ronden achter de safety-kart.
De rijders hebben twee (2) ronden de tijd om de eigen positie op te pakken. Alle rijders dienen de snelheid van de safety-kart te volgen.
- De definitieve start is pas wanneer de rijder individueel, na twee (2) ronden, de start/finish lijn is gepasseerd. Vanaf nu kan er ingehaald worden. Inhalen vóór de start/finish lijn wordt bestraft met een "STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden".

4. WISSELEN VAN DE RIJDER Top

- De wissel dient men zelf aan de rijder aan te geven. De pitsstraat zal hiervoor drie (3) keer per wedstrijd geopend zijn. Een groen en rood licht bij de ingang van de pitsstraat zal dat aangeven. Elke nieuwe rijder krijgt een andere kart.
Hierbij gebruiken wij het volgende schema:
1e wissels: tussen 22 en 38 minuten Monitor: 1:38 en 1:22
2e wissels: tussen 52 en 68 minuten Monitor: 1:08 en 0:52
3e wissels: tussen 82 en 98 minuten Monitor: 0:38 en 0:22
(Dus stint1 en 4: 22 + max 16min ->kort:22 lang:38 / stint2 en 3 :14 + 2*max 16min -> kort:14 en lang:46)
Let wel; er kan maar één team tegelijkertijd te pitsstraat in. Zodra aan het einde van de pitsstraat het licht op groen springt, mag men de pitsstraat verlaten en kan het volgende team binnen rijden. Houden de teams zich niet aan het wisselschema, dan word er een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden” gegeven. Zodra de straf gegeven is dient men de ronde erop van rijder te wisselen.
- Iedere rijderswissel duurt veertig (40) seconden vanaf de finishboog, zodat er voldoende tijd is voor het plaatsen van gewicht/pedalen.
- Het aantal rijders is normaal minimaal vier (4). Elke rijder moet minimaal één keer (1x) rijden.
- Bij deelname van drie (3) personen per team dient er een extra (40) seconden stop gepleegd te worden. Alle rijders dienen minimaal één(1) keer te rijden.
- Het wisselen gaat als volgt; de rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in en stopt op het aangegeven punt. Rijdt men te hard de pitsstraat in of in de pitsstraat, dan volgt er een waarschuwing. De nieuwe rijder moet bij het uitrijden van de pits rekening houden met overige rijders en mag in geen mogelijkheid, bij het uitrijden van de pits de gele/witte lijn overschrijden of raken. Dan volgt er een "Stop en Go penalty van tien of dertig(30) seconden". ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
- Wanneer een team opzettelijk een ander team belet te wisselen (door te vroeg of verkeerd binnenkomen) kan dat bestraft worden met een diskwalificatie.
- Naast de nieuwe rijder mogen zich twee (2) personen van een team in de pitsstraat bevinden voor het helpen met het gewicht/de opzetpedalen.
- De nieuwe rijder neemt plaats in de gereedstaande linker of rechter kart, aangegeven door het "random" linker of rechter licht.
- Bij een wissel dient de oud rijder binnen de wisselperiode binnen te zijn.

5. Long- Cut Top

- Tijdens de race moet er door het team één (1) maal een Long-Cut genomen worden. Deze Long-Cut mag pas na vijf (5) minuten race ingezet worden en bestaat uit een twintig (20) seconden pitstop. De rijders die de normale ronden rijden hebben ten alle tijden voorrang op diegene die de Long-Cut neemt. Neemt men de Long-Cut te vroeg of verkeert, dan volgt er een “STOP EN GO PENALTY van tien (10) seconden” en dient de pitstop opnieuw gemaakt te worden.. Deze regel geldt voor beide richtingen.
Tijdens de pitstop dient de rijder te stoppen naast de rood / groen lampen, wachtend op de groene licht, voor de streep blijven totdat de groene lamp brand.

6. SANCTIES Top

- Indoor Karting Middelburg houdt zich het voorrecht om na de race sancties toe te passen die, door de wedstrijdleiding, nodig geacht worden.

7. INHALEN (BLAUWE VLAG SITUATIE) Top

De deelnemer dient van de ideale lijn af te wijken wanneer een snellere rijder hem of haar wil passeren. De deelnemer dient binnen één (1) ronde aan de snellere rijder aan te geven aan welke zijde hij of zij ingehaald kan worden. Zoek hierbij altijd de buitenkant van een bocht. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een snellere deelnemer opgehouden wordt, kan het team worden bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”.
- Let op!!! Een stilstaande blauwe vlag betekent: er nadert een snellere deelnemer.
Binnen enkele ogenblikken volgt de gezwaaide blauwe vlag.

8. KAPOTTE KART/GELE VLAG SITUATIE TIJDENS DE RACE Top

- Zodra er tijdens de race een “gele vlag” situatie ontstaat vanwege een kapotte kart, zullen er gele vlaggen en Rode vlaggen over de gehele baan gezwaaid worden en de signaallampen zullen branden. Tegelijkertijd zal tien (10) seconden lang een hoorn klinken. Binnen deze tien (10) seconden dient iedere rijder achter elkaar stil te staan. De rijder met de kapotte kart krijgt een nieuwe kart gebracht en mag, na het doven van de signaallampen en een korte hoorn, net als de overige teams zijn of haar weg weer vervolgen. Doet men dit niet naar behoren, dan wordt dit bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”. Wanneer er binnen vijf (5) minuten wedstrijd een kart kapot gaat volgt er een complete herstart.
- In het belang van een eerlijke wedstrijd is de wedstrijdleiding te allen tijde geoorloofd om, tijdens het verloop van de wedstrijd en bij een aantoonbaar defect, een kart uit de competitie te halen.

9. HOE TE HANDELEN BIJ EEN DEFECTE KART Top

- Hierbij word onderscheid gemaakt tussen:

 1. De kart raakt defect en de pitsstraat kan niet meer bereikt worden.
  De rijder brengt zijn kart tot stilstand op een naar omstandigheden zo veilig mogelijke plaats en wacht daar, in de kart, op de nieuw te brengen kart. Op aanwijzing van de baanofficial kan men in de nieuwe kart plaatsnemen. Alle rijders mogen, na het doven van de signaallampen en het klinken van de hoorn, zijn of haar race vervolgen.
 2. De kart raakt defect en de pitsstraat kan rijdend worden bereikt.
  De rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in, waar hij een kart krijgt toegewezen. Kartwissel zal, in elk geval, alleen geschieden na goedkeuring van de wedstrijdleiding. Bij deze kart wissel hoeft men niet te wachten op het lampensysteem.
Let op!!! Het meegenomen gewicht dient bij al deze kartwissels overgeplaatst te worden. De verantwoording hiervan ligt bij de rijder.

10. INHALEN Top

Bij inhalen is het volgende van kracht:

 1. - Indien bij het naderen van een bocht de ingehaalde kart voor minimaal de helft (50% aan de binnenzijde) is gepasseerd, dient de bestuurder ervan vrije doorgang te verlenen aan de inhalende deelnemer. Indien dit niet het geval is, dient de inhalende deelnemer vrije doorgang/voorrang te verlenen aan de ingehaald wordende deelnemer.
 2. - Aan de buitenzijde dient de inhalende persoon er volledig voorbij te zijn.
 3. - Een verdedigende rijder mag gedurende een verdedigende actie één (1) maal van zijn of haar lijn afwijken. Doet men dit vaker dan zal dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”.
 4. - Bij een juiste inhaalactie mag de ingehaalde persoon niet dusdanig insturen dat de inhalende geraakt wordt. Doet men dit toch dan kan dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”.

11. BOTSEN Top

- Botsen, duwen en ander contact van opzettelijke aard tussen karts is verboden. Indien dit geconstateerd word door de wedstrijdleiding dan kan dit bestraft worden met “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”

12. OPHOUDEN/HINDEREN Top

- Het ophouden en hinderen van deelnemers is verboden. Dit kan bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van tien(10) of dertig(30) seconden”.

13. ONBEHOORLIJK/ONFATSOENLIJK GEDRAG Top

- Onfatsoenlijk c.q. onbehoorlijk gedrag door deelnemers, aanhang dan wel begeleiders wordt niet getolereerd en kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

14. STRAFFEN Top

- Voor overtreding van de regels kunnen straffen worden uitgedeeld. De toewijzing en de eindbeslissing liggen altijd bij de wedstrijdleiding. De volgende straffen zijn overeenkomstig van toepassing:

 1. Diskwalificatie
 2. Tijdstraf Tijdstraf (STOP & GO PENALTY van 30 of 10 seconden)
 3. Waarschuwing
 4. Oranje Vlag
- Ook na het vallen van de finishvlag is de wedstrijdleiding bij machte een “STOP & GO PENALTY van dertig(30) of tien (10) seconden” uit te reiken. Het desbetreffende team zal dan terugvallen naar de rechtmatige positie.

15. DISKWALIFICATIE Top

- Hieronder wordt verstaan uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd. De desbetreffende race waarin men gediskwalificeerd is, mag men niet schrappen voor het eindresultaat. Deze gereden race geldt dus in alle gevallen als nul (0) punten race. Deze straf kan worden gegeven wanneer zich één van de volgende situaties voordoet:

 1. Niet gehoor geven aan een “STOP EN GO PENALTY”.
 2. Bij derde “STOP EN GO PENALTY” voor het team in een race.
 3. Onbehoorlijk/onfatsoenlijk gedrag, eventueel van derden binnen het team.

16. STOP EN GO PENALTY Top

- Hierbij wordt een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) of tien(10) seconden” straf uitgedeeld die uitsluitend door de wedstrijdleiding opgelegd zal worden. Zodra u deze straf opgelegd krijgt moet u zich melden bij de wedstrijdleiding. Deze straf dient u uit te zitten in de daarvoor bestemde mini pitstraat. Na de straf mag u, op aanwijzen van een medewerker van IKM, zonder de overige deelnemers te hinderen de plaats verlaten.

17. WAARSCHUWING Top

- Zodra een rijder van het team een waarschuwing krijgt, laat de wedstrijdleider dit zien middels een waarschuwingsbord. De tweede waarschuwing is automatisch een “STOP EN GO PENALTY van dertig(30) seconden”. Een waarschuwing heeft betrekking op het hele team en is gekoppeld aan de oranje vlag.

18. Oranje Vlag Top

- Er is een foutieve inhaalactie gepleegd. Na het zien van de oranje vlag dient de desbetreffende rijder zijn of haar positie zo spoedig mogelijk terug te geven. Ook bij het doorkrijgen van de teamcaptain dat de positie teruggegeven moet worden om een oranje vlag te ontlopen, krijgt de rijder in kwestie een waarschuwing. Bij twee (2) maal de oranje vlag te hebben gegeven aan het gehele team volgt een “STOP EN GO PENALTY van 30 seconden”. Een oranje vlag heeft betrekking op het hele team en staat gekoppeld aan de waarschuwing.
Wanneer er GÉÉN gehoor gegeven wordt aan de oranje vlag volgt er een “STOP EN GO PENALTY van 30 seconden”.

19. INRIJDEN EN VERLATEN VAN DE PITSSTRAAT Top

- Het inrijden en uitrijden van de pitsstraat geschiedt op eigen inzicht. Zorg dat u niemand hindert. Er mag bij het inrijden van de pitstraat niet stil gestaan worden voor de gele streep U dient de pitstraat al rijdend binnen te gaan. Bij het uitrijden dient men zoveel mogelijk binnen de witte lijn te blijven.

20. CODE ROOD (STAKEN VAN DE RACE) Top

- Deze beslissing zal genomen worden door de wedstrijdleiding. Op dat moment zullen stille rode vlaggen over de gehele baan getoond worden en de signaallampen gaan aan. Rijd in dit geval stapvoets naar de finish. Daar hoort u wat de verdere acties zijn.

21. FINISH Top

- De race duurt effectief twee (2) uur, tenzij anders bepaald wordt door de wedstrijdleiding. Bij minimaal 70% van de race (1 uur en 40 minuten) kan de wedstrijdleiding de wedstrijd afvlaggen. De zwart-wit geblokte vlag zal dan gezwaaid worden. De computer uitslag is in dit geval bepalend. Wanneer er nog één (1) ronde te rijden valt laat de wedstrijdleiding het laatste ronde bord zien vanaf de leider in de wedstrijd. Na die ronde zwaait de wedstrijdleiding, vanaf de leider in de wedstrijd, de finishvlag.
- Om het wegen te vergemakkelijken, willen wij u vragen na het vallen van de finishvlag te stoppen bij persoon met de rode vlag. Vanaf dat punt kan men één (1) voor één (1) de pitstraat in om te wegen.

22. PROTESTEN Top

- De volgende procedure is van kracht: er is geen enkel bezwaar c.q. protest mogelijk. Tijdens de race is het niet toegestaan het pitshuis te betreden. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

23. UITSLUITING VAN VERDERE DEELNAME Top

- De wedstrijdleiding kan op iedere moment in de wedstrijd besluiten een deelnemer van een team uit de race te halen. De reden van deze actie zal door de pitsmanager of de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt worden. Aan de rijder zal, door middel van de rode vlag met daarbij het startnummer, kenbaar gemaakt worden dat hij in die ronde de pitstraat in moet rijden. Het team is genoodzaakt om een extra wissel te plegen. De desbetreffende rijder mag aan het restant van de race niet meer deelnemen.

24. PUNTENTELLING Top

De puntentelling is als volgt opgebouwd: Pole position en snelste raceronde; 1 extra punt
1e plaats 25 punten
2e plaats 21 punten
3e plaats 18 punten
4e plaats 15 punten
5e plaats 13 punten
6e plaats 11 punten
7e plaats 10 punten
8e plaats 9 punten
9e plaats 8 punten
10e plaats 7 punten
11e plaats 6 punten
12e plaats 5 punten
13e plaats 4 punten
14e plaats 3 punten
- De eindklassering wordt berekend over twaalf (12) races, dat wil zeggen, er is één (1) schrapresultaat.

25. INVALREGEL Top

- Het team dat een invaller mee laat rijden dient dit voor aanvang van de race te melden bij de wedstrijdleiding. De invaller mag niet ingeschreven staan bij een ander team. Een niet ingeschreven rijder/invaller mag zo vaak als men wil bij ieder team invallen. Dit betekent dat een ingeschreven deelnemer voor ten hoogste één (1) team aan de race mag deelnemen. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om rijders uit te sluiten van deelname.

- Een invaller (niet ingeschreven rijder) mag alleen kwalificeren met goedkeuring van de wedstrijdleiding .

- Een ingeschreven rijder of een ingeschreven reserve rijder mag na de start van de competitie en bij uitschrijving niet meer rijden bij een ander team in de hoofd of ere klasse in het lopende seizoen, alleen met goedkeuring van de wedstrijdleiding.

26. RIJDERS Top

- Bij inschrijving dient een team uit minimaal vier (4) en maximaal vijf (5) rijders te bestaan. Ieder team dient in eerste instantie gebruik te maken van eigen invallers. Voor aanvang van iedere race dienen wij een lijst te ontvangen van de desbetreffende rijders op die avond en degene die gaat kwalificeren.

27. GEWICHT Top

- Iedere rijder dient minimaal vijfentachtig (85,0) kg te wegen.

- Ieder team is zelfverantwoordelijk voor het meenemen en overzetten van het gewicht.

- Na iedere gereden stint zal er een gewicht controle plaatsvinden. Iedere rijder dient in volledige race-outfit en gewichtscompensatie op de weegschaal te gaan staan.

- Te weinig gewichtscompensatie resulteert in een “STOP EN GO PENALTY” van zestig (45) seconden".

- Wanneer een rijder meer dan vijf (5) KG te licht is, volgt er een diskwalificatie.

- Tijdens de wisselperiode mag er niet door derden “voor” gewogen worden, maar is de weegschaal alleen bestemd voor oud rijders. Doet men dit wel zal dit bestraft worden met een waarschuwing.

- De gewichtsschijven dienen ten alle tijden in de pitstraat te blijven. Doet men dit niet zal dat bestraft worden met een waarschuwing.

28. ERESTRAF Top

- Vanaf race twee krijgen de nummer 1, 2, en 3 van de race ervoor een Erestraf
- I.K.M. deelt deze Erestraf uit na de eerste rijderswissels. Iedere tweede rijder zit deze straf dus uit bij de gele streep uitkomend pitstraat.
1e plaats in de race ervoor Erestraf van veertig(40) seconden
2e plaats in de race ervoor Erestraf van dertig(30) seconden
3e plaats in de race ervoor Erestraf van twintig(20) seconden
- Deze regel geldt voor beide poules.

29. HEADSETS Top

- Het gebruik van elektronische communicatie is toegestaan.

30. POULE INDELING HUIDIG EN NIEUW SEIZOEN Top

- Bij de poule indeling voor het volgende seizoen promoveert het kampioensteam uit de Ereklasse naar de Hoofdklasse. Een team wordt gelijkwaardig aan het voorgaande seizoen beschouwd wanneer minimaal twee rijders uit het voorgaande seizoen besluiten in het nieuwe seizoen mee te rijden.

31. BESCHERMENDE KLEDING Top

- Iedere rijder is verplicht een integraal helm en overall of jasje te dragen.

32. DEELNAME EISEN Top

Het deelnemende team vrijwaard volledig het management van Karting Zeeland B.V., haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen en overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de kartingactiviteiten. Het deelnemende team is er van bewust dat één en ander inhoudt dat deelname volledig voor eigen rekening en risico geschiedt.

Het deelnemende team verklaart dat men in goede gezondheid verkeert en dat het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) van de teamleden ruim voldoende is voor deelname aan gewoon verkeer op de openbare weg, dat men niet leidt aan epilepsie of hemofilie of welke andere aandoening of handicap dan ook die tijdens de deelname gevaar voor de teamleden, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van inschrijving voor deelname en feitelijke deelname of tijdens deelname een verandering in de gezondheidstoestand optreedt, zal men het management daar terstond van op de hoogte brengen. Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn of de fysieke en mentale gesteldheid het deelnemende team in staat stelt tot deelname.

Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden met een kart op welk moment dan ook onder voorbehoud van de bevoegdheid van de organisatie om het deelnemende team onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten. Het is het deelnemende team bekend en men aanvaardt dat er tijdens deelname, door extreem gebruik van de kart, gebreken kunnen optreden.

Dat alle teamleden volledig op de hoogte zijn van de Competitie Voorwaarden. Met betrekking tot de eventuele gevolgen van zijn/haar deelname en die van zijn/haar teamgenoten, de artikelen uit de Competitie Voorwaarden te hebben begrepen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

31. Vlaggen Top

Finish vlag Zwart/wit Geblokt: Finishvlag; einde van de race.
Rode vlag Rood Alle rijders moeten onmiddellijk stoppen met racen, langzaam naar de startlijn rijden en stoppen op elk moment dat dit wordt vereist.
Zwart Wit driehoek vlag Waarschuwingsbord U krijgt een officiële waarschuwing voor een geconstateerde overtreding. Bij een volgende overtreding volgt een “STOP EN GO PENALTY van (30) seconden”. Deze waarschuwing geldt voor het hele team.
Zwarte vlag Zwart Het team krijgt een “STOP EN GO PENALTY”. Deze tijdstraf duurt (30) of (10) seconden.
Blauwe vlag Blauw
Stil !
U heeft één of meer ronden achterstand en er komt een snellere deelnemer aan
Blauwe vlag Blauw
Bewogen
Let op! U wordt één of meerdere ronden ingehaald door een snellere deelnemer. Laat deze direct passeren.
Uitgangspunt hierin is dat er niet wordt gevlagd in het geval van een onderlinge strijd om dezelfde positie.
Gele vlag Geel Opletten! Er is ernstig gevaar, inhalen verboden, houdt u gereed om direct te kunnen stoppen. Inhalen is VERBODEN.
Oranje vlag Oranje U heeft een verkeerde inhaalactie gepleegd. U dient uw positie in dit geval terug te geven. Bij twee (2) maal de oranje vlag te hebben gegeven aan het gehele team volgt een STOP EN GO PENALTY van (30) seconden”

Disclaimer

Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade of letsel van deelnemers van evenementen georganiseerd door Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV