DKC logo en leden in actie

DKC logy by:J.Elmont

Verreden in MiddelburgZeeuws Indoor Kart Kampioenschap najaar/winter 2014/2015 reglement

Ten behoeve van het Z.I.K.K.

Georganiseerd door Karting Zeeland B.V., hierna te noemen IKM.

Deze web versie van het reglement is een zo goed mogelijke weergave van het officiële reglement. Aan deze webversie kunnen geen rechten ontleend worden!

Pagina index:

 1. Aanvang
 2. Kwalificatie
 3. Start race
 4. Wisselen van de rijder
 5. Sancties
 6. Inhalen(blauwe vlag situatie)
 7. gele vlag situatie tijdens race
 8. Einde safety-kart situatie
 9. Hoe te handelen bij defecte kart
 10. Inhalen
 11. Botsen
 12. Ophouden/hinderen
 13. Onbehoorlijk/Onfatsoenlijk gedrag
 14. Straffen
 15. Diskwalificatie
 16. Stop en Go penalty
 17. Waarschuwing
 18. Oranje Vlag
 19. Inrijden en Verlaten van de pitstraat
 20. Code rood(staken van de race)
 21. Finish
 22. Protesten
 23. Uitsluiting van verdere deelname
 24. Puntentelling
 25. Invalregel
 26. Gewicht
 27. Erestraf
 28. Headsets
 29. Poule indeling
 30. Deelname eisen
 31. Vlaggen

race data

Baan layout nog van seizoen 2011!

Podium

1. AANVANG

- Tussen 19:10 uur en 19:20 uur dient de betaling/het aanmelden verricht te zijn.
Volgorde van kwalificeren en eventueel kwalificatie kart geschiedt middels loting, evenals de te rijden kart in het eerste half uur. De teams die te laat zijn zullen respectievelijk achteraan starten.

2. KWALIFICATIE Top

- Om 19:30 uur begint de kwalificatie.
- Minimaal vier (4) ingeschreven rijders zijn verplicht maximaal drie (3) keer in een seizoen kwalificeren en zijn verplicht de desbetreffende race te starten.
De finale race is ieder team vrij om een ingeschreven rijder een 4e kwalificatie te laten rijden.
- Kwalificatie vorm 1 Deze kwalificatie wordt door alle teams verreden met één en dezelfde (warm gereden) kart en duurt één (1) ronde. Ieder team zet één (1) rijder in en deze dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 2 Afvalkwalificatie. De kwalificatie bestaat uit drie (3) sessies van vijf (5) minuten. In de eerste twee (2) sessies vallen er een aantal teams af. Per rijder is de snelste kwalificatieronde bepalend. Ieder team zet één (1) rijder in en deze rijder dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 3 Deze kwalificatie duurt in totaal tien (10) minuten en wordt gereden door één (1) rijder. Deze rijder dient de race te starten.
- Kwalificatie vorm 4 1 tegen 1 Battle Kwalificatie. Iedere rijder rijdt één (1) ronde tegen een gelote tegenstander, na één (1) ronde wisselen de rijders van kart en gaan ze nogmaals één (1) ronde rijden. De tijden van iedere rijder worden bij elkaar opgeteld en de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Deze winnaar bepaalt welke van de twee (2) karts hij of zij meeneemt naar de volgende Battle. Winnaars strijden middels loting opnieuw tegen elkaar. De verliezers starten respectievelijk achteraan qua snelste gemiddelde rondetijd uit de eerste, tweede of derde Battles. Ieder team zet één (1) rijder in en deze rijder dient de race te starten.

- Bij alle kwalificaties dient de rijder op minimaal gewicht te zijn. Iedere rijder weegt minimaal 80 kg.
- Iedere eerste rijder neemt plaats in de kart die aanvankelijk geloot is. Dit is geldend voor alle kwalificatievormen.
- Bij de kwalificatie mag zich, naast diegenen die gaan kwalificeren, één (1) begeleider in het midden bevinden om te helpen met gewicht/ de opzetpedalen.

3. START RACE Top

- Om 20:00 uur aanvang rollende start; alle rijders rijden twee (2) ronden achter de safety-kart.
De rijders hebben twee (2) ronden de tijd om de eigen positie op te pakken. Alle rijders dienen de snelheid van de safety-kart te volgen.
- De definitieve start is pas wanneer de rijder individueel, na twee (2) ronden, de start/finish lijn is gepasseerd. Vanaf nu kan er ingehaald worden. Inhalen vóór de start/finish lijn wordt bestraft met een STOP EN GO PENALTY van 45 seconden.

4. WISSELEN VAN DE RIJDER Top

- De wissel dient men zelf aan de rijder aan te geven. De pitsstraat zal hiervoor drie (3) keer per wedstrijd geopend zijn. Een bord bij de ingang van de pitsstraat zal dat aangeven. Elke nieuwe rijder krijgt een andere kart.
Hierbij gebruiken wij tot tien (10) teams het volgende schema:
1e wissels: tussen 15 en 30 minuten Monitor: 1:45 en 1:30
2e wissels: tussen 50 en 65 minuten Monitor: 1:10 en 55
3e wissels: tussen 85 en 100 minuten Monitor: 35 en 20

Let wel; er kan maar één team tegelijkertijd te pitsstraat in. Zodra aan het einde van de pitsstraat het licht op groen springt, mag men de pitsstraat verlaten en kan het volgende team binnen rijden. Houden de teams zich niet aan het wisselschema, dan word er een “45 seconden straf” gegeven. Zodra de straf gegeven is dient men de ronde erop van rijder te wisselen.
- Iedere rijderswissel duurt vijfenveertig (45) seconden vanaf de finishboog, zodat er voldoende tijd is voor het plaatsen van gewicht/pedalen.
- Het aantal rijders is normaal minimaal vier (4). Elke rijder moet minimaal één keer (1x) rijden.
- Bij deelname van drie (3) personen per team dient er een extra (45) seconden stop gepleegd te worden. Alle rijders dienen minimaal één(1) keer te rijden.
- Het wisselen gaat als volgt; de rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in en stopt op het aangegeven punt. Rijdt men te hard de pitsstraat in of in de pitsstraat, dan volgt er een waarschuwing. De nieuwe rijder moet bij het uitrijden van de pits rekening houden met overige rijders en mag in geen mogelijkheid, voor het uitrijden van de pits de gele lijn overschrijden of raken. Hierop staat een "Stop en Go penalty van vijfenveertig(45) seconden.
- Wanneer een team opzettelijk een ander team belet te wisselen (door te vroeg of verkeerd binnenkomen) kan dat bestraft worden met een diskwalificatie.
- Naast de nieuwe rijder mogen zich twee (2) personen van een team in de pitsstraat bevinden voor het helpen met het gewicht/de opzetpedalen.
- De nieuwe rijder neemt plaats in de gereedstaande linker of rechter geloote kart.
- Bij een wissel dient de oud rijder binnen de wisselperiode binnen te zijn.

5. Short- Cut Top

- Tijdens de race mag er één (1) maal een Short-Cut genomen worden. Deze Short-Cut mag pas na vijf (5) minuten race ingezet worden. De rijders die de normale ronden rijden hebben ten alle tijden voorrang op diegene die de Short-Cut neemt. Neemt men te vroeg de Short-Cut tijdens de race dan volgt er een “STOP EN GO PENALTY van vijfenveertig (45) seconden”. Deze regel geldt voor beide richtingen. De Short-Cut kan opgespaard worden tot maximaal vier (4) stuks. Men mag dus maximaal vier (4) opgespaarde Short-Cuts in één (1) race gebruiken.

6. SANCTIES Top

- Indoor Karting Middelburg houdt zich het voorrecht om na de race sancties toe te passen die, door de wedstrijdleiding, nodig geacht worden.

7. INHALEN (BLAUWE VLAG SITUATIE) Top

De deelnemer dient van de ideale lijn af te wijken wanneer een snellere rijder hem of haar wil passeren. De deelnemer dient binnen één (1) ronde aan de snellere rijder aan te geven aan welke zijde hij of zij ingehaald kan worden. Zoek hierbij altijd de buitenkant van een bocht. Indien de wedstrijdleiding constateert dat een snellere deelnemer opgehouden word, kan het team worden bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.
- Let op!!! Een stilstaande blauwe vlag betekent: er nadert een snellere deelnemer.
Binnen enkele ogenblikken volgt de gezwaaide blauwe vlag.

8. GELE VLAG SITUATIE TIJDENS DE RACE Top

- Zodra er tijdens de race een “gele vlag” situatie ontstaat, zullen er gele vlaggen over de gehele baan gezwaaid worden en de signaallampen zullen branden. Men dient snelheid te minderen en mag niet inhalen, tot na het incident dient men stapvoets te rijden. Doet men dit niet, dan word dit bestraft met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Zodra de gele vlaggen en signaallampen opgeheven zijn word de race voortgezet. Indien de wedstrijdleiding het nodig acht om een safety-kart in de baan te laten, zal deze de kop van het veld oppakken. Er mag niet ingehaald worden! Zodra de safety-kart de pitsstraat inrijdt, gaat de race weer van start zoals bij een normale start. (Zie punt 3).

9. EINDE SAFETY-KART SITUATIE Top

- Hier geldt dat inhalen of te hard rijden alvorens de wedstrijdleiding de race vrijgegeven heeft, bestraft word met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.

10. HOE TE HANDELEN BIJ EEN DEFECTE KART Top

- Hierbij word onderscheid gemaakt tussen:

 1. De kart raakt defect en de pitsstraat kan niet meer bereikt worden.
  De rijder brengt zijn kart tot stilstand op een naar omstandigheden zo veilig mogelijke plaats en wacht daar, in de kart, op de nieuw te brengen kart. Op aanwijzing van de baanofficial kan men in de nieuwe kart plaatsnemen. Na de transponderwissel mag de rijder, op aanwijzen van de baanofficial, de race vervolgen.
 2. De kart raakt defect en de pitsstraat kan rijdend worden bereikt.
  De rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in, waar hij een kart krijgt toegewezen. Kartwissel zal, in elk geval, alleen geschieden na goedkeuring van de wedstrijdleiding. Bij deze kart wissel hoeft men niet te wachten op het lampensysteem.

11. INHALEN Top

Bij inhalen is het volgende van kracht:

 1. - Indien bij het naderen van een bocht de ingehaalde kart voor minimaal de helft (50% aan de binnenzijde) is gepasseerd, dient de bestuurder ervan vrije doorgang te verlenen aan de inhalende deelnemer. Indien dit niet het geval is, dient de inhalende deelnemer vrije doorgang/voorrang te verlenen aan de ingehaald wordende deelnemer.
 2. - Aan de buitenzijde dient de inhalende persoon er volledig voorbij te zijn.
 3. - Een verdedigende rijder mag gedurende een verdedigende actie één (1) maal van zijn of haar lijn afwijken. Doet men dit vaker dan zal dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.
 4. - Bij een juiste inhaalactie mag de ingehaalde persoon niet dusdanig insturen dat de inhalende geraakt wordt. Doet men dit toch dan kan dat bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.

12. BOTSEN Top

- Botsen, duwen en ander contact van opzettelijke aard tussen karts is verboden. Indien dit geconstateerd word door de wedstrijdleiding dan kan dit bestraft worden met “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”

13. OPHOUDEN/HINDEREN Top

- Het ophouden en hinderen van deelnemers is verboden. Dit kan bestraft worden met een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”.

14. ONBEHOORLIJK/ONFATSOENLIJK GEDRAG Top

- Onfatsoenlijk c.q. onbehoorlijk gedrag door deelnemers, aanhang dan wel begeleiders word niet getolereerd en kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

15. STRAFFEN Top

- Voor overtreding van de regels kunnen straffen worden uitgedeeld. De toewijzing en de eindbeslissing liggen altijd bij de wedstrijdleiding. De volgende straffen zijn overeenkomstig van toepassing:

 1. Diskwalificatie
 2. Tijdstraf
 3. Waarschuwing
 4. Oranje Vlag
- Kan er door tijdgebrek geen “ vijfenveertig (45) seconden straf” uitgereikt worden dan zal er na de wedstrijd één (1) ronde aftrek plaatsvinden. Zijn er meerdere teams in dezelfde raceronde geëindigd, dan wordt automatisch het bestrafte team de onderste van de teams in dezelfde raceronde.

16. DISKWALIFICATIE Top

- Hieronder wordt verstaan uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd. De desbetreffende race waarin men gediskwalificeerd is, mag men niet schrappen voor het eindresultaat. Deze gereden race geldt dus in alle gevallen als nul (0) punten race. Deze straf kan worden gegeven wanneer zich één van de volgende situaties voordoet:

 1. Niet gehoor geven aan een “STOP EN GO PENALTY”.
 2. Bij derde “STOP EN GO PENALTY” voor het team in een race.
 3. Onbehoorlijk/onfatsoenlijk gedrag, eventueel van derden binnen het team.

17. STOP EN GO PENALTY Top

- Hierbij wordt een vijfenveertig (45) seconden straf uitgedeeld die uitsluitend door de wedstrijdleiding opgelegd zal worden. Zodra u deze straf opgelegd krijgt moet u zich melden bij de wedstrijdleiding. Deze straf dient u uit te zitten in het daarvoor getekende vak. Na de straf mag u, op aanwijzen van een medewerker van IKM, zonder de overige deelnemers te hinderen de plaats verlaten.

18. WAARSCHUWING Top

- Zodra een rijder van het team een waarschuwing krijgt, laat de wedstrijdleider dit zien middels een waarschuwingsbord. De tweede waarschuwing is automatisch een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Een waarschuwing heeft betrekking op het hele team en is gekoppeld aan de oranje vlag.

19. Oranje Vlag Top

- Er is een foutieve inhaalactie gepleegd. Na het zien van de oranje vlag dient de desbetreffende rijder zijn of haar positie binnen 3 bochten terug te geven. Ook bij het doorkrijgen van de teamcaptain dat de positie teruggegeven moet worden om een oranje vlag te ontlopen, zal de oranje vlag c.q. waarschuwing toch getoond worden. Bij twee (2) maal de oranje vlag te hebben gegeven aan het gehele team volgt een “STOP EN GO PENALTY van vijfenveertig 45 seconden”. Een oranje vlag heeft betrekking op het hele team en staat gekoppeld aan de waarschuwing.
Wanneer er GÉÉN gehoor gegeven wordt aan de oranje vlag volgt er een “STOP EN GO PENALTY van vijfenveertig 45 seconden”.

20. INRIJDEN EN VERLATEN VAN DE PITSSTRAAT Top

- Het uitrijden van de pitsstraat geschiedt op eigen inzicht. Zorg dat u niemand hindert. Er mag bij het inrijden van de pitstraat niet stil gestaan worden voor de gele streep U dient de pitstraat al rijdend binnen te gaan. Bij het uitrijden dient men zoveel mogelijk binnen de witte lijn te blijven.

21. CODE ROOD (STAKEN VAN DE RACE) Top

- Deze beslissing zal genomen worden door de wedstrijdleiding. Op dat moment zullen stille rode vlaggen over de gehele baan getoond worden en de signaallampen gaan aan. Rijd in dit geval stapvoets naar de finish. Daar hoort u wat de verdere acties zijn.

22. FINISH Top

- De race duurt effectief twee (2) uur, tenzij anders bepaald wordt door de wedstrijdleiding. Bij minimaal 70% van de race (1 uur en 40 minuten) kan de wedstrijdleiding de wedstrijd afvlaggen. De zwart-wit geblokte vlag zal dan gezwaaid worden. De computer uitslag is in dit geval bepalend. Wanneer er nog één (1) ronde te rijden valt laat de wedstrijdleiding het laatste ronde bord zien vanaf de leider in de wedstrijd. Na die ronde zwaait de wedstrijdleiding, vanaf de leider in de wedstrijd, de finishvlag.
- Om het wegen te vergemakkelijken, willen wij u vragen na het vallen van de finishvlag te stoppen bij persoon met de rode vlag. Vanaf dat punt kan men één (1) voor één (1) de pitstraat in om te wegen.

23. PROTESTEN Top

- De volgende procedure is van kracht: er is geen enkel bezwaar c.q. protest mogelijk. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

24. UITSLUITING VAN VERDERE DEELNAME Top

- De wedstrijdleiding kan op iedere moment in de wedstrijd besluiten een deelnemer van een team uit de race te halen. De reden van deze actie zal door de pitsmanager of de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt worden. Aan de rijder zal, door middel van de rode vlag met daarbij het startnummer, kenbaar gemaakt worden dat hij in die ronde de pitstraat in moet rijden. Het team is genoodzaakt om een extra wissel te plegen. De desbetreffende rijder mag aan het restant van de race niet meer deelnemen.

25. PUNTENTELLING Top

De puntentelling is als volgt opgebouwd: Pole position en snelste raceronde; 1 extra punt
1e plaats 25 punten
2e plaats 20 punten
3e plaats 17 punten
4e plaats 15 punten
5e plaats 13 punten
6e plaats 11 punten
7e plaats 10 punten
8e plaats 9 punten
9e plaats 8 punten
10e plaats 7 punten
11e plaats 6 punten
12e plaats 5 punten
- De eindklassering wordt berekend over twaalf (12) races, dat wil zeggen, er is één (1) schrapresultaat.

26. INVALREGEL Top

- Het team dat een invaller mee laat rijden dient dit voor aanvang van de race te melden bij de wedstrijdleiding. De invaller mag niet ingeschreven staan bij een ander team. Een niet ingeschreven rijder/invaller mag zo vaak als men wil bij ieder team invallen. Dit betekent dat een ingeschreven deelnemer voor ten hoogste één (1) team aan de race mag deelnemen. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om rijders uit te sluiten van deelname.

- Een invaller (niet ingeschreven rijder) mag niet kwalificeren.

- Een ingeschreven rijder of een ingeschreven reserve rijder mag na de start van de competitie en bij uitschrijving niet meer rijden bij een ander team in de hoofd of ere klasse in het lopende seizoen, alleen met goedkeuring van de wedstrijdleiding.

- Een rijder uit de Ereklasse mag invallen in de Hoofdklasse, een rijder uit de Hoofdklasse mag niet invallen in de Ereklasse.

Wanneer een invaller uit de Ereklasse meer dan twee (2) keer bij hetzelfde team in de Hoofdklasse heeft ingevallen, staat het vanaf de derde (3e)keer vast ingeschreven in het desbetreffende Hoofdklasse team.

27. GEWICHT Top

- Iedere rijder dient minimaal 80,0 kg te wegen.

- Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en overzetten van het gewicht.

- Na iedere gereden stint zal er een gewicht controle plaatsvinden. Iedere rijder dient in volledige race-outfit en gewichtscompensatie op de weegschaal te gaan staan.

- Te weinig gewichtscompensatie resulteert in een “STOP EN GO PENALTY” van zestig (45) seconden.

- Wanneer een rijder meer dan vijf (5) KG te licht is, volgt er een diskwalificatie.

- Tijdens de wisselperiode mag er niet door derden “voor” gewogen worden, maar is de weegschaal alleen bestemd voor oud rijders. Doet men dit wel zal dit bestraft worden met een waarschuwing.

28. ERESTRAF Top

- Vanaf race twee krijgen de nummer 1, 2, en 3 van de race ervoor een Erestraf
- I.K.M. deelt deze Erestraf uit na de eerste rijderswissels. Iedere tweede rijder zit deze straf dus uit bij de gele streep uitkomend pitstraat.
1e plaats in de race ervoor Erestraf van 30 seconden
2e plaats in de race ervoor Erestraf van 20 seconden
3e plaats in de race ervoor Erestraf van 10 seconden
- Deze regel geldt voor beide poules.

29. HEADSETS Top

- Vanwege het gebruik van de electronische tijdwaarnemening in de pitsstraat is het gebruik van headsets toegestaan. Het doorgeven van verdedigende en onveilige acties t.o.v. andere deelnemers, d.m.v. deze headsets, is niet toegestaan.

30. POULE INDELING HUIDIG EN NIEUW SEIZOEN Top

- Bij de poule indeling voor het volgende seizoen maken de drie laagst geklasseerde teams uit de hoofdklasse en de drie hoogst geklasseerde teams uit de ereklasse kans te degraderen en/of promoveren. Een team wordt gelijkwaardig aan het voorgaande seizoen beschouwd wanneer minimaal twee rijders uit het voorgaande seizoen besluiten in het nieuwe seizoen mee te rijden.

31. DEELNAME EISEN Top

Het deelnemende team vrijwaard volledig het management van Karting Zeeland B.V., haar medewerkers en sponsors, bestuurders van voertuigen, officials, ondersteunend personeel, vertegenwoordigers en elk ander persoon die bij de organisatie en uitvoering van onze deelname betrokken is, van iedere aansprakelijkheid en alle soorten van claims met betrekking tot schade, verlies, onkosten, verwondingen en overlijden die kunnen voortkomen uit de voorbereiding of onze passieve of actieve deelname aan de kartingactiviteiten. Het deelnemende team is er van bewust dat één en ander inhoudt dat deelname volledig voor eigen rekening en risico geschiedt.

Het deelnemende team verklaart dat men in goede gezondheid verkeert en dat het gezichtsvermogen (met of zonder hulpmiddelen) van de teamleden ruim voldoende is voor deelname aan gewoon verkeer op de openbare weg, dat men niet leidt aan epilepsie of hemofilie of welke andere aandoening of handicap dan ook die tijdens de deelname gevaar voor de teamleden, de andere deelnemers of welke andere betrokkene dan ook kan opleveren. Als tussen het moment van inschrijving voor deelname en feitelijke deelname of tijdens deelname een verandering in de gezondheidstoestand optreedt, zal men het management daar terstond van op de hoogte brengen. Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn of de fysieke en mentale gesteldheid het deelnemende team in staat stelt tot deelname.

Het deelnemende team verklaart dat alleen zij verantwoordelijk zijn en zullen zijn voor de beslissing om te rijden of niet (meer) te rijden met een kart op welk moment dan ook onder voorbehoud van de bevoegdheid van de organisatie om het deelnemende team onder omstandigheden, van deelname uit te sluiten. Het is het deelnemende team bekend en men aanvaardt dat er tijdens deelname, door extreem gebruik van de kart, gebreken kunnen optreden.

Dat alle teamleden volledig op de hoogte zijn van de Competitie Voorwaarden. Met betrekking tot de eventuele gevolgen van zijn/haar deelname en die van zijn/haar teamgenoten, de artikelen uit de Competitie Voorwaarden te hebben begrepen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

32. Vlaggen Top

Finish vlag Zwart/wit Geblokt: Finishvlag; einde van de race.
Rode vlag Rood Alle rijders moeten onmiddellijk stoppen met racen, langzaam naar de startlijn rijden en stoppen op elk moment dat dit wordt vereist.
Zwart Wit driehoek vlag Waarschuwingsbord U krijgt een officiële waarschuwing voor een geconstateerde overtreding. Bij een volgende overtreding volgt een “STOP EN GO PENALTY van 45 seconden”. Deze waarschuwing geldt voor het hele team.
Zwarte vlag Zwart Het team krijgt een “STOP EN GO PENALTY”. Deze tijdstraf duurt 45 seconden.
Blauwe vlag Blauw
Stil !
U heeft één of meer ronden achterstand en er komt een snellere deelnemer aan
Blauwe vlag Blauw
Bewogen
Let op! U wordt één of meerdere ronden ingehaald door een snellere deelnemer. Laat deze direct passeren.
Uitgangspunt hierin is dat er niet wordt gevlagd in het geval van een onderlinge strijd om dezelfde positie.
Gele vlag Geel Opletten! Er is ernstig gevaar, inhalen verboden, houdt u gereed om direct te kunnen stoppen. Inhalen is VERBODEN.
Oranje vlag Oranje U heeft een verkeerde inhaalactie gepleegd. U dient uw positie in dit geval terug te geven. Bij twee (2) maal de oranje vlag te hebben gegeven aan het gehele team volgt een STOP EN GO PENALTY van vijfenveertig (45) seconden”

33. Race data Ereklasse: Top

 1. 29 september 2014 (normale rijrichting) kwalificatie 1
 2. 13 oktober 2014 (tegengestelde) kwalificatie 2
 3. 03 november 2014 (normale rijrichting) kwalificatie 3
 4. 17 november 2014 (tegengestelde) kwalificatie 4
 5. 08 december 2014 (normale rijrichting) kwalificatie 4
 6. 12 januari 2015 (tegengestelde) kwalificatie 3
 7. 26 januari 2015 (normale rijrichting) kwalificatie 2
 8. 09 februari 2015 (tegengestelde) kwalificatie 1
 9. 09 maart 2015 (normale rijrichting) kwalificatie 1
 10. 30 maart 2015 (tegengestelde) kwalificatie 2
 11. 11 mei 2015 (normale rijrichting) kwalificatie 3
 12. 01 juni 2015 (tegengestelde) kwalificatie 4
 13. Final NNB (normale rijrichting) kwalificatie 1

Disclaimer

Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade of letsel van deelnemers van evenementen georganiseerd door Dow, de PV of een van de onderafdelingen van de PV