DKC

Wedstrijd regelement van de bedrijven competitie.

Georganiseerd door Indoor Karting Rama Goes.
Pagina index:
 1. Aanvang
 2. De Race
 3. Vlaggen codes
 4. Hoe te handelen bij een defecte kart
 5. Inhaalacties
 6. Start EN Kwalifictaie
 7. Finish
 8. Gewicht
 9. Invallers
 10. Stop and Go Penalty
 11. Pitstop
 12. Straffen
 13. Kleding
 14. Punten telling

Dit zijn de regels

AANVANG

Op de afgesproken race-data dient men het volgende programma te volgen:

Prijs per race: €115,00
Toppijltje omhoog

DE RACE

De Bedrijven Competitie zal bestaan uit een tiental races. In deze races is het de taak van de teams om zoveel mogelijk punten bij elkaar te krijgen. Deze worden bepaald aan de hand van de positie waar je in bent geëindigd. Elke race zal 2 uur duren, en aan het einde van het seizoen zal het aantal behaalde punten worden opgeteld. Tijdens deze 2 uur durende race is het de bedoeling om iedere rijder uit het team een half uur te laten rijden. Dit betekend dat een team uit minimaal 4 personen moet bestaan.

Races:

Mixraces:

Wanneer er 2 verschillende poules uitkomen van beiden maximaal 6 teams, dan wordt er gekozen voor een mixrace. In deze race rijden Poule A en B tegelijk de wedstrijd, maar rijden wel voor eigen klassement. Tijdens deze mixrace wordt de wedstrijd door de wedstrijdleiding gezien als één wedstrijd! Pas aan het einde van de race worden de poules uiteengezet in een aparte puntentelling. De verschillende poules zijn dan te herkennen aan de startvolgorde:

Er wordt alleen gebruik gemaakt van de mixrace als beide poules niet groter zijn als 6 teams. Wanneer dit wel het geval is zullen er 2 aparte wedstrijden zijn.

Toppijltje omhoog

VLAGGENCODES

Blauwe vlag: De deelnemer dient van de ideale lijn af te wijken wanneer een snellere rijder hem of haar wil passeren. De deelnemer dient aan de snellere rijder aan te geven aan welke zijde hij of zij ingehaald kan worden. Zodra een coureur één (1) ronde lang de gezwaaide blauwe vlag negeert, krijgt het team automatisch een “STOP EN GO PENALTY”.
Gele vlag
oranje zwaailampen:
Zodra er tijdens de race een “gele vlag” situatie ontstaat, zullen er over de gehele baan signaallampen branden. Men dient snelheid te minderen en mag niet inhalen. Doet men dit niet, dan wordt dit bestraft met een “STOP & GO PENALTY”. Zodra de signaallampen opgeheven zijn wordt de race voortgezet. Indien de wedstrijdleiding het nodig acht om een safety-kart in de baan te laten, zal deze de kop van het veld oppakken. Er mag niet ingehaald worden! Zodra de safety-kart de pitsstraat inrijdt, gaat de race weer van start zoals bij een normale start.
Rode vlag: Direct stoppen bij één van de Baanofficials.
Rode vlaggen
oranje zwaailampen:
Code rood; elke deelnemer DIRECT stapvoets de pits binnenrijden en wachten op verdere instructies. Blijven zitten in de kart.
Zwarte vlag: Stop and Go á 30 seconden.
Finish vlag: Einde race, rijd nu de pits binnen.
Borden: Geven aan wat U moet doen.
Toppijltje omhoog

HOE TE HANDELEN BIJ EEN DEFECTE KART

De kart raakt defect en de pitsstraat kan niet meer bereikt worden

De rijder brengt zijn kart tot stilstand op een naar omstandigheden zo veilig mogelijke plaats en wacht daar, in de kart, op de nieuw te brengen kart. Op aanwijzing van de baanofficial kan men in de nieuwe kart plaatsnemen. Na de transponderwissel en overplaatsen van eventueel lood mag de rijder, op aanwijzen van de baanofficial, de race vervolgen.

De kart raakt defect en de pitsstraat kan rijdend worden bereikt

De rijder rijdt stapvoets de pitsstraat in, waar hij een kart krijgt toegewezen. Op aanraden van een medewerker kan men de pitsstraat verlaten.

Toppijltje omhoog

INHAALACTIES

Om op de eerste positie te eindigen moet er veel ingehaald worden. Het is van groots belang dat dit netjes gebeurd. Wanneer dit niet het geval is word dit bestraft! Omdat we te maken hebben met een race zal de blauwe vlag niet gebruikt worden als een duel om positie gaat. Pas op het moment dat u een ronde achterloopt krijgt u de blauwe vlag te zien.

De inhaalactie:

Wat wordt er bestraft:

Wanneer u een foute inhaalactie maakt, en uw fout erkend door deze positie terug te geven word er afgezien van de straf. Indien de gedupeerde partij geen positie verliest.

*50%-regel: wanneer u uw voorganger voor 50% bent gepasseerd aan de binnenzijde moet u voorrang krijgen van de langzamere deelnemer. Wanneer hier niet aan wordt voldaan krijgt de langzamere deelnemer een zwarte vlag (30 seconden straf). Zit u dus aan de buitenkant dan zit u altijd fout.

Toppijltje omhoog

START EN KWALIFICATIE

De startpositie word bepaald aan de hand van:

Tijdens de kwalificatie dienen alle rijders aan het minimum gewicht van 75 kg te voldoen.
Dus dit betekend dat ook tijdens de kwalificatie met gewicht gereden wordt.

Bij het begin van de race volgt iedereen achter elkaar de pacekart. Dit geld voor 1 ronde lang. Wanneer de pace-kart de pitsstraat in rijdt en u passeert Start, dan pas mag u beginnen met inhalen en is de race begonnen. Dit wordt een rollende start genoemd. Alleen een stil gevallen kart mag ingehaald worden.

Toppijltje omhoog

FINISH

De race eindigt na 2 uur, de tijd geldt als uitslag. Dit wil zeggen dat als de tijd afgelopen is, de inhaalacties die dan nog gepleegd worden niet meer geldig zijn. De race-uitslag zal naderhand daarvoor niet aangepast worden.

Toppijltje omhoog

GEWICHT

Wanneer er tijdens de race gebruik gemaakt moet worden van gewichten gaat dit als volgt te werk:

Iedere rijder moet zitten aan het gewicht van 75 Kilogram. Wanneer u zwaarder weegt als 75 Kg dan hoeft u geen gewicht toe te voegen. Wel is er een maximum gesteld aan het mee te nemen gewicht, dit bedraagt 20 Kg. Iedere rijder wordt u direct na het uitstappen gewogen. Voldoet u niet aan het streefgewicht dan wordt u gediskwalificeerd.

Voorbeeld:
Lewis weegt 60 Kilogram, dit betekend dat hij minimaal 15 Kg moet meenemen.
Kimi weegt 50 Kilogram, dit betekend dat hij het maximale gewicht van 20 Kg moet meenemen.

Indien er een team is dat 2 rijders heeft die beide 20kg lood nodig hebben, kan men er voor kiezen om die elkaars lood te laten gebruiken. Deze 20kg dient dan geborgd en gewogen te zijn door de wedstrijdleiding. Bij het wegen na de sessie weegt men dus in principe te weinig, maar telt men daar het geborgde lood bij op.
De borgpennen dient men op de karts te alten zitten.

Het wegen en borgen van deze blokken lood gebeurt tussen 19:00 en 19:15 uur

Bij het wisselen van rijder en eventueel lood, geldt dat er maximaal 2 personen in de pitstraat mogen staan.

Elk team zorgt voor haar eigen gewicht, Indoor Karting Rama Goes is hier dus niet verantwoordelijk voor.

Wel beschikt Indoor Karting Rama Goes over gewichten (losse schijven). Deze zijn te koop en zijn na aankoop ook eigendom van de koper. De schijven hebben een gewicht van 1,25 kg.

Op het moment dat er een gewichtschijf los zit volgt diskwalificatie voor het betreffende team

Wees er bewust van dat u kunt afvallen tijdens een race en neem daarom altijd extra gewicht mee om diskwalificatie te voorkomen.

De winnaar van een race en de nummers twee en drie, krijgen in de volgende race 10-7-5 kg strafgewicht. Dit wordt op de kart bevestigd en daardoor kunnen deze 3 teams niet deelnemen aan het kartwissel-systeem, zij rijden dus de gehele race met dezelfde kart.

Toppijltje omhoog

INVALLERS

De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het briefen van de invallers. De invallers dienen op de hoogte te zijn van het Wedstrijdreglement. Indien u invallers nodig heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Toppijltje omhoog

STOP & GO PENALTY

De stop en go penalty duurt 30seconden. Door middel een stopwatch wordt de tijd bijgehouden. De straffen worden uitgevoerd na de wisselperiode. Na het tonen van de zwarte vlag heeft de rijder 2 ronden de tijd om de pitstraat in te rijden.

Toppijltje omhoog

PITSTOP

In elke race is het verplicht om een pitstop voor uw rijderswissel te maken. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig uw pitstop te maken. De pitstop bestaat uit het inrijden van de pitstraat met één hand omhoog en de ander aan het stuur, uw rijderswissel en het uitrijden van de pitstraat wanneer dit mogelijk is.
LET OP: de rijders die zich al op de baan bevinden krijgen voorrang!

Eisen:

Automatisch systeem

Tijdens de competitie maken wij gebruik van een automatisch lampen systeem. Dit systeem gaat in werking als u de pitstraat betreedt en houdt gedurende de afgesproken tijd de pitstraat dicht.

Wanneer de wisseltijd om is, zal de rijder weer de baan kunnen betreden en is er gelegenheid voor andere teams om hun wissel te maken. Teams moeten zelf hun wissel aangeven, LET OP: de tijd van binnenkomst geldt. Wanneer dit niet het geval is krijgt het team een 30 seconden tijdstraf en moet de wissel alsnog gedaan worden! Het is de taak van het personeel om dit in de gaten te houden..

Hoe werkt het systeem:

Tijdens de race zullen zowel de rode lampen als de groene lampen uit staan. Op het moment dat de wisselperiode ingaat zal de groene lamp aangaan. Vanaf dat moment kan er gewisseld worden. Als er een team in de pitstraat staat zullen de lampen dus op rood staan. Het team dat bezig is met een pitstop mag pas de pit verlaten als het licht op groen springt. Er mag maar 1 team in de pit staan tijdens de stop.
Dus staat het licht op rood dan is de pit niet vrij en is het dus niet toegestaan om een pitstop te doen. Komt u toch naar binnen dan mag het team wat al binnen staat doorrijden als het licht op groen gaat en het team wat te vroeg naar binnen komt zal alsnog hun wissel moeten doen en krijgen daar bovenop nog eens een stop en go. Deze straf zal pas na de wisselperiode gegeven worden.

LET OP: Tijdens de wisselperiode zal er altijd een licht branden. ROOD voor gesloten pit of GROEN voor pitstraat vrij. Staan beide lampen uit dan is er geen wisselperiode.

Als er een team foutief wisselt, als er bijvoorbeeld al een team in de pitstraat staat, dient het eerste team de pits te verlaten als het licht op groen gaat, daarna volgt het tweede (foutieve) team. Dit tweede team moet daarna alsnog een goede wissel maken.

De pitstraat is geopend gedurende 10 minuten!
Voorbeeld: Race begint om 20.00
Einde race om 22.00

De race wordt afgevlagd na 2 uur.

Toppijltje omhoog

STRAFFEN

Altijd zullen er rijders zijn die bewust of onbewust fouten maken tijdens het karten. Deze zullen daarom ook worden bestraft. Tijdens de race zult u een bord te zien krijgen wanneer u een fout maakt. Dit kan zijn: Waarschuwing of de Zwarte vlag.

Waarschuwing:

Deze wordt gebruikt op het moment dat u meerdere malen botst tegen een voorganger. Maar ook als u een deelnemer achter u expres hindert door vreemde lijnen te gaan rijden. Kortom, gedrag dat niet wordt getolereerd maar niet resulteert in race-uitslagen wordt bestraft met een waarschuwing. Een waarschuwing wordt slechts TWEE keer uitgereikt. Bij een derde keer wordt dit direct zwart.

Zwarte vlag:

Deze wordt gebruikt als u zich niet houdt aan de regels en daarmee de raceuitslag beïnvloed. Opzettelijk botsen, foutief inhalen en foute pistop behoren allemaal tot de stop and go straf. Wanneer u de stop and go heeft ontvangen moet u opnieuw een pitstop uitvoeren (hiermee gaan kostbare posities verloren). En dit betekend een 30 seconden straf!

Toppijltje omhoog

KLEDING

Tijdens de wedstrijd is iedere rijder verplicht om met een helm en overal te rijden. Heeft u geen eigen helm of overal dan kunt u deze lenen van Indoor Karting Rama Goes. Tevens is het niet toegestaan om met open schoeisel(slippers, sandalen) te rijden.

Toppijltje omhoog

PUNTENTELLING

Aangezien we te maken hebben met een competitie, hanteren wij een puntentellingsysteem.

Positie Punten
1 15
2 12
3 10
4 8
5 7
6 6
7 5
8 4
9 3
10 2
11 1
12 0
Etc. 0
Toppijltje omhoog